REGIONSVALG RV21

2. juni 2021

Opstillingsmøde i Regionen den 6. NOV. 2020

Martin Geertsen

al post til: Regionsgården, Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød​
Mob: +45 2010 4242,  martin.geertsen@regionh.dk

www.regionh.dk/politik/regionsraadet/medlemmer-af-regionsraadet/Sider/V-Venstre-Danmarks-liberale-parti.aspx

Venstre afholdt opstillingsmøde for spidskandidat til Regionsvalget RV17 den 6. november 2020 på Regionsgården i Hillerød.

Medlem af Regionsrådet i Hovedstaden Martin Geertsen blev uden modkandidat enstemmigt valgt  som spidskandidat.

Det giver mulighed for i god tid sammen med bestyrelsen at lave udkast til valgprogram.

Det ordinære opstillingsmøde for øvrige kandidater finder sted i xxx. 2021.


Opstillingsmøde til Regionsrådet -                          30. maj 2017 kl. 1900Søllerød 11. maj 2017
Til medlemmerne af Venstre i Region Hovedstaden
Hermed indkaldes til Opstillingsmøde med prioritering af kandidaterne til valget til Regionsrådet for Region
Hovedstaden i november 2017.
Opstillingsmødet afholdes tirsdag den 30. maj 2013 kl. 19.00 på følgende to adresser:
Nylars Samlingshus, Kirkevej 6, Nylars, 3720 Aakirkeby &
HF Center Efterslægten, Efterslægtsvej 5, 2400 København NV
Der etableres video-link mellem de to mødesteder. Man vælger selv hvilket mødested, man foretrækker.
Dagsorden:
1. Valg af stemmetællere (København og Bornholm)
2. Valg af dirigent (København) og med-dirigent (Bornholm)
3. Præsentation af kandidater
4. Godkendelse af kandidater
5. Indplacering fra plads 2 til 5 (VU tildeles plads 6)
6. Indplacering fra plads 7 til 15 *
7. Martin Geertsen redegør for politiske fokusområder, herefter debat
8. Eventuelt
* De øvrige pladser fordeles i forhold til de enkelte kommuners stemmetal ved sidste regionsvalg.
Venlig hilsen
Bo Madsen
Formand
formand@v-rh.dk
Læs mere om mødet og kandidaterne på: hovedstaden.venstre.dk