ARRANGEMENTER

21. marts 2022

Generalforsamling 2022

 Generalforsamlingen i Foreningshuset er flyttet til Rådhuset, samme tid.


OPSTILLINGSMØDE KV21

2 spidskandidater til kommunevalget i november 2021 

 

Der blev afholdt møde med valg af 2 spidskandidater:

Som 1. kandidat blev som eneste opstillede valgt:

Pia Beckmann Skourup

Som 2. kandidat blev af 2 opstillede valgt:
Ole Beckmann

Resten af Venstres kandidatliste opstilles senere


VENSTRES DIGITALE KAMPAGNE  29 NOV 2020

DU KAN HJÆLPE VED, AT DU I DAG DELER DENNE CENTRALE VIDEO OM DE TRE POLITISKE ARENAER, HVOR VENSTRE VIL KÆMPE FOR DANMARK.

FREM TIL NÆSTE VALG SKAL VENSTRE VÆRE SYNLIG, OG DANSKERNE SKAL BLIVE FORTROLIGE MED VORES NYE KURS.

I DAG RULLER VENSTRE EN RÆKKE FORSKELLIGE VIDEOER UD, OG DERMED INTENSIVERES DEN DIGITALE KAMPAGNE, DER LØBER FREM TIL OG MED JANUAR.

I KAMPAGNEN FORTÆLLER JAKOB ELLEMANN-JENSEN OM VENSTRES POLITIK - OG HAN FORTÆLLER OM SIN EGEN BAGGRUND.

DU KAN HJÆLPE VED, AT DU I DAG DELER DENNE CENTRALE VIDEO OM DE TRE POLITISKE ARENAER, HVOR VENSTRE VIL KÆMPE FOR DANMARK.


//WWW.VENSTRE.DK/
F


VIDEOMØDE FOR ALLE VENSTRE-MEDLEMMER

TIRSDAG 19. JANUAR 2021 KL. 2030

OPTAKT TIL LANDSMØDET DEN 24. JANUAR 2021

Kære kommuneforeningsformænd i Københavns og Københavns Omegns Storkredse,

Jeg vil gerne have muligheden for at se alle medlemmer i øjnene inden det ekstraordinære landsmøde søndag d. 24. januar, og vi er derfor nødsaget til at gennemføre møderne på storkredsniveau.

Medlemsmødet gennemføres tirsdag d. 19. januar kl. 2030 og er berammet til 1½ time. Det er min hensigt, at der vil være ca. 45 min. til at svare på jeres spørgsmål.

Jeg håber på jeres deltagelse og ser frem til at møde flest mulige af jer.

Bedste hilsner,  Jakob Ellemann-Jensen,   Formand for Venstre

PRAKTISKE INFORMATIONER TIL VIDEOMØDE:

Da de virtuelle møder har et loft for antal deltagere, er det nødvendigt med tilmelding. Hvis antallet af tilmeldinger overskrider loftet, vil vi følge op med ekstra møder.

NB: Tilmelding og info via fremsendt e-mail.


EN FORNYET OFFENTLIG SEKTOR MED MENNESKET I CENTRUM

VI ER GARANTEN FOR ET SAMFUND, HVOR VI SÆTTER MENNESKET I CENTRUM. ET BUDSKAB, SOM I HØJ GRAD OGSÅ KOMMER I FOKUS FREM MOD KV/RV21.

DU KAN HJÆLPE, VED AT DU I DAG DELER BUDSKABERNE - DEL DETTE LINK:

EN FORNYET OFFENTLIG SEKTOR MED MENNESKET I CENTRUM (VENSTRE.DK)